Werkgroepen

Net als elke parochie kunnen wij niet zonder onze vrijwilligers.

Hieronder een lijst van alle werkgroepen die onze parochie draaiende houden:

 

Bloemengroep

Collectanten

Diaconie

Kerkautodienst

Kerkhofgroep

Kosters

Lourdeswerk

Restauratiecommisie

Schoonschip

Secretariaat