Hagunnankoor

Het Hagunnan jongerenkoor is een gemengd koor en oefent iedere maandagavond van 20:00 tot 21.45 uur. Je bent van harte uitgenodigd om onze repetitie een keer bij te wonen en zelf te bepalen of het iets voor je is.

Meer informatie over ons koor, vindt je op: www.hagunnan.nl