Allegriakoor

Het Allegria koor is opgericht in 2007,  bestaat uit 32 enthousiaste mannen en vrouwen, en repeteert om de week op de woensdagavonden in de kerk. (van 19.30 uur tot 21.30 uur).

Het koor staat onder begeleiding van Nel Damman (dirigente) en Hans van der Meer (muzikale begeleiding).

Gemiddeld zingt het koor om de 6 weken tijdens een van de vieringen in de kerk. Naast de muzikale medewerking in onze kerk wordt er ook buiten de kerk gezongen. Denk bijvoorbeeld aan Berkenstede, De Ontmoeting of in één van de kerken van onze regio.