Kindernevendienst

Kindernevendienst

 

Voor kinderen worden regelmatig speciale Kindernevendiensten georganiseerd.

Tijdens deze bijeenkomsten worden, op basis van een Bijbelverhaal, speciaal voor kinderen geschikte activiteiten, ondernomen.

Er wordt verteld, gezongen en geknutseld. Het Bijbelverhaal heeft eenzelfde thema als het verhaal dat op dat moment tijdens de viering in de kerk wordt voorgelezen.

Wanneer

Kindernevendiensten worden op verschillende momenten in het jaar georganiseerd:

  • 1x per maand tijdens de zondagsmis van 10.30 tot 11.30*
  • Op projectbasis tijdens bijzondere periodes zoals de Vasten- (5x) en Adventtijd (4x).

Het maandelijkse rooster en ook de data van de bijzondere periodes worden per email gecommuniceerd.

*Tijdens schoolvakanties is er geen kindernevendienst.

Voor Wie

Kinderen in de basisschool leeftijd (4-12 jaar).

Waar

Kindernevendiensten worden (voorlopig) gehouden in het parochie Secretariaat:

Beukenhorst 304, 1112 BL Diemen

Meedoen

Ouders/verzorgers van kinderen die in de kerk al hun 1e Heilige Communie hebben gedaan worden via email benaderd met de vraag of hun kind mee wil doen met de Kindernevendienst.

Kinderen die regelmatig in de kerk komen wordt ook gevraagd of zij mee willen doen (het email adres van de ouders/verzorgers wordt dan genoteerd). Zij worden dan eenmalig vanuit de kerk begeleid naar het secretariaat.

Brengen/Halen

Van kinderen die vaker komen wordt verwacht dat zij, vlak voor en na de zondagsviering, door een ouder/verzorger worden gebracht en weer opgehaald.