Onder Overig en Historie, kunt u lezen dat de Sint Petrus' Banden parochie al 800 jaar thuis is in Diemen, in wisselende gebouwen. Sinds 1882 is de pastorie er en sinds 1910 de kerk aan de Hartveldseweg. 

In de afgelopen jaren is de kerk ingrijpend gerestaureerd, zoals u kunt zien aan onderstaande foto's. De restauratie van de pastorie was te groot om als parochie zelf te kunnen doen. Gelukkig kon de pastorie verkocht worden aan Stadsherstel, een organisatie die als doel heeft monumenten te redden en te restaureren. Daarmee blijft de pastorie in een nieuwe functie bewaard voor toekomstige Diemenaren.

Restauratie en onderhoud aan de kerk echter nog steeds noodzakelijk!

Vanaf ca. 2000 is het restauratiefonds, opgezet door een aantal bevlogen parochianen, druk doende d.m.v. het voeren van velerlei actie’s fondsen te werven en geld bijeen te brengen, om restauratie mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse rommelmarkt, het Kerstconcert, de boekenmarkt, de Kerstmarkt en natuurlijk de giften van parochianen en (oud-) Diemenaren, die onze kerk een warm hart toedragen.

Het restauratiefonds is een onmisbare schakel in de restauratie en er werd in ongeveer tien jaar tijd een bedrag bijeen geschraapt van ruim 400.000 euro! In de kerk staat de thermotere, die het totaal verzamelde bedrag aangeeft. U zult begrijpen dat dit bedrag al voor een groot deel is uitgegeven! Maar er moet nog veel meer gebeuren

We kunnen nu stellen dat er al veel is bereikt. De toren is al fraai gerestaureerd en de buitenkant van de kerk grotendeels. 

Wij weten dat het niet alleen de wens is van de parochianen van Sint Petrus’ Banden, maar zeker ook van de Diemense gemeenschap, dat deze bekende monumenten in het hart van Diemen, worden gerestaureerd en zo behouden kunnen blijven voor Diemen.

Er is nog veel geld nodig om dit doel te bereiken maar met elkaar moet dat lukken. Daarom hopen wij, dat u met ons, zult zeggen:


DE DIEMER D.O.M.?     DAAR GEVEN WE OM!!


ING:  18 55 607.   Dank voor uw steun!

De voorzijde in augustus 2009 (foto: Ivo Heemskerk)

Kerk in steigers

 

De achterzijde in augustus 2009 (foto: Ivo Heemskerk)

 
Achterzijde kerk in steigers
 


 

 

 

 

Zoeken op deze site