Communie

1e Heilige Communie

In de even kalenderjaren wordt in juni een speciale viering gehouden waarbij parochianen het sacrament van de 1e Heilige Communie ontvangen.

Voor de deelnemers wordt een speciaal 1e Heilige Communie project opgezet met een aantal voorbereidingsbijeenkomsten.

Omdat deze voorbereiding samen met de parochie HH Martelaren van Gorcum en Anna/Bonifatius, Gerardus Majella wordt gedaan, kan de locatie van de voorbereidingsbijeenkomsten en de uiteindelijke slot viering wisselen. In de regel is dit in de HH Martelaren van Gorcum of in St Petrus’ banden.

Op het moment dat er een nieuw communie project wordt voorbereid door het pastorale team wordt er in de vieringen, in parochie blad Saamhorig, en op de websites melding gemaakt.

Onafhankelijk hiervan kunnen parochianen en ouders (van kinderen vanaf groep 4) al in de loop van het voorafgaande jaar opgeven via het secretariaat. Zij ontvangen dan in ieder geval een persoonlijke uitnodiging als het project gaat beginnen.

Communie Thuis

Iedere 1e vrijdag van de maand kunnen parochianen, die vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer in staat zijn zelf naar de kerk te komen, thuis de communie ontvangen. Een parochiemedewerker komt deze dan bij hen brengen. Parochianen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden via het secretariaat.