Communie

Communie

1e Heilige Communie Kinderen

In de even kalenderjaren wordt in juni een speciale viering gehouden waarbij kinderen het sacrament van de 1e Heilige Communie ontvangen.

Voor de kinderen wordt een speciaal 1e Heilige Communie project opgezet met een aantal voorbereidingsbijeenkomsten.

Omdat deze voorbereiding samen met de parochie HH Martelaren van Gorcum en Anna/Bonifatius, Gerardus Majella wordt gedaan, kan de locatie van de voorbereidingsbijeenkomsten en de uiteindelijke slot viering wisselen. In de regel is dit in de HH Martelaren van Gorcum of in St Petrus’ banden.

Op het moment dat er een nieuw communie project wordt voorbereid door het pastorale team wordt er in de vieringen, in parochie blad Saamhorig en op de websites melding gemaakt.

Maar onafhankelijk hiervan kunnen ouders hun kinderen (vanaf groep 4) al in de loop van het voorafgaande jaar opgeven via het secretariaat. Zij ontvangen dan in ieder geval een persoonlijke uitnodiging als het project gaat beginnen.

Email: secretariaat@sintpetrusbanden.nl

Telefoon: 06-36333640

Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur