Alle nieuws berichten

van Week tot Week

2018 week 8

Eerste zondag van de vasten, 18 februari 2018

Aswoensdag

 

In de VS was ergens een zware bosbrand geweest. Maandenlang heeft het vuur om zich

heen gegrepen. Grote gebieden zijn in vlammen opgegaan. Overal as en wat verkoolde

overblijfselen van bomen. Het bevolking is totaal  overstuur, al maanden lang. De gesprekken

gaan over niets anders dan over de brand, over deze catastrofe, over het ‘niets dat hen nog ‘

rest: de as. Een heel verdachtmakingssysteem komt op gang. De brand moet wel aangestoken

zijn…. De een weet nog zekerder dan de ander dat er een schuldige is. De bevolking zoekt

een zondebok. Iedereen zoekt het bij de ander, zoekt het elders. Men bespiedt elkaar, de

sfeer is verpest, het verterende vuur heeft ook tussen gewoed en de as is in hun hart

neergedaald…

Reageert God zo te opzichte van ons, zijn schepselen , die van zijn wereld een puinhoop

maken? Een jaar later. Regenbuien zijn over het land getrokken. De streek biedt niet meer

zo’n sinistere indruk. Hier en daar zie je weer wat groen verschijnen. Toch nog .

Ondanks de verzengende  hitte van de brand een jaar geleden.  Als je goed  kijkt zijn er zelfs

weer bloemen. Een jaar later. Als het voorjaar aanbreekt, is er op de velden een grote

bloemenpracht. Maar er is iets wonderlijks gebeurt: het zijn andere bloemen dan voorheen.

Er is een heel andere vegetatie gekomen. Uitbundiger, nieuwer verjongd. De mensen van de

streek  kijken hun ogen uit. Ook bij de dieren is er een verandering te bespeuren, Ze zijn

sterk, sterker dan voorheen. Het vuur heeft een oordeel geveld. Alleen het beste heeft het

gehaald en is overgebleven.

Uit de as verrijst nieuw leven. Door de as heen: omkeer van verdachtmaking naar vergeving,

Van hopeloze berusting naar een hoopvol perspectief, van oud naar nieuwe, van versleten en

uitgeput naar verjongde  creativiteit.

 

******

    

40 dagen

Veertig dagen in veertig woorden

Veertig geeft de duur aan, een bepaalde tijd.

Veertig in bijbelse taal gesproken is van onbepaalde tijd

Veertig dagen vasten. Wat wordt daarmee bedoeld?

Veertig dagen op weg naar Pasen,   Een weg, een mensen leven lang.

 

******

 

INTENTIES
zo. 18 febr.  09.30 overl. ouders Zuure – Le Cat, Rie Kolsteeg – Leppen
zo. 18 febr.  10.30 Francisca van Schaik
overl. ouders van Doorn – Vlek, Arnoldus Sukel
Ruud Lubbers
zo.  25 febr.  10.30 Geertruida Hillebrink, Margaretha v.d. Hengel,
in dankbare herinnering ouders Post en hun kinderen
overl. echtgenoot, vader en opa Gé van Dijk, Arnoldus Sukel
VAN DAG TOT DAG
zo. 18 febr.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 18 febr.  10.30 Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger pater Gerard Noom. Kindernevendienst
di.  20 febr.  20.00 Vergadering Zonnebloem
wo. 21 febr. 20.00 Vergadering EHC. Info bij diaken Coen van Loon
vr.  24 febr.  16.00 Berkenstede Woord- en Communieviering
zo. 25 febr.  10.30 Eucharistieviering met het Allegriakoor
voorganger pater Marianus Jehandut
zo.  4 mrt.    09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  4 mrt.    10.30 Eucharistieviering met het PeeBeekoor
Voorganger pastor André Tönis
zo. 11 mrt.  10.30 Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger diaken Han Hartog

******

De huispaaskaars kan weer besteld worden.

Dit kan tot donderdag 22 febr. op het secretariaat. Tel. 020-6905097

******

Half februari worden de kerststukjes die, op ons kerkhof, op de graven zijn

geplaatst verwijderd. Indien u er prijs op stelt kunt u ze zelf weghalen.

******

Het eerste communie projekt is van start gegaan. Deze keer in samenwerking

met de HH Martelaren van Gorcum.

De informatiebijeenkomst is op woensdag 21 febr. a.s. om 20.00 uur.

in het secretariat van de parochie, Berkenstede 304.

Informatie bij diaken Coen van Loon 020-6653830.

van Week tot Week

2018 week 7

VAN WEEK TOT WEEK
bulletin van de Parochie Sint Petrus’ Banden
───────────────────────────────────────────────
Pastorie Hartveldseweg 24, 1111 BG Diemen
tel.: 020 – 690 50 97
Parochiesecretariaat ma t/m vr: 09.00 – 12.00 uur
mail: secretariaat@sintpetrusbanden.nl
Financiële Commissie ING: NL 61INGB00049.14.300

 

Zesde zondag door het jaar, 14 februari 2018

ER IS NOG HOOP!

‘Dat is me wat moois ! ‘roepen we soms uit wanneer we onaangenaam worden verrast.
Alles zag er zo goed uit en begon ook goed.
En dan komt er iets heel ergs tussen: een grove fout, een diepe teleurstelling,
Een ernstig conflict, een zware ziekte.
Het gaat niet meer precies zoals voorheen, het lijkt allemaal tegen te zitten.
Wat is het goed wanneer er in dergelijke situatie iemand is op wie wij kunnen vertrouwen,
bij wie wij kunnen uithuilen! zonder veel woorden te gebruiken maakt hij of zij ons
duidelijk:
‘ Er is nog hoop!’ We halen opgelucht adem en verzamelen nieuwe moed.
Het is een eerste stap om de nieuwe situatie te begrijpen en te accepteren.
( Phil Bosmans)

******

Veiligheid in de kerk.
Binnen het parochiebestuur zijn we bezig om een beleidsplan te maken m.b.t. Veiligheid in de kerk”.
In dit plan moet omschreven worden wat we doen op het gebied van calamiteiten bij brand,
ongelukken en ontruimingen.
De afgelopen twee jaar hebben we tijdens de Kerst al kennis gemaakt met de opzet van dit plan:
Er waren tijdens de Kerstvieringen en het kerstconcert al duidelijke afspraken gemaakt over de
inzet van de EHBO-ers en BHV-ers. Hiervoor zijn we op zoek naar nog meer EHBO-ers en BHV-ers.
Indien u mee wilt draaien in “Veiligheid in de kerk”, dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat:
secretariaat@sintpetrusbanden.nl
******
WEBSITE
Zoals u misschien gemerkt heeft, was onze website de afgelopen weken niet goed bereikbaar.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om deze zo spoedig mogelijk weer up to date te krijgen. Afgelopen weekend is het uiterlijk al veranderd. De site wordt nu regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Wist u dat u wekelijks de van Week tot Week per e-mail kunt ontvangen?
U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website: www.sintpetruabanden.nl

 

INTENTIES

zo. 11 febr. 10.30

Theo Wesseling, fam. Vrakking, Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders v.d. Schot – van Wijk, Joke Broodbakker – Schoonderwoerd, overl. fam. Pappot, fam. Vermey-Broodbakker, in dankbare herinnering ouders Post en hun kinderen Ali Touw en ouders Bos, Marco Touw, Arnoldus Sukel

wo. 14 febr. 19.00

overl.echtgenoot,vader en opa Ge van Dijk.

zo. 18 febr. 09.30

overl. ouders Zuure – Le Cat, Rie Kolsteeg – Leppen

zo. 18 febr. 10.30Francisca van Schaik, overl. ouders van Doorn – Vlek, Arnoldus Sukel

VAN DAG TOT DAG

zo. 11 febr. 10.30
Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger diaken Han Hartog
di. 13 febr. 20.00
overleg werkgroep EHC. Info bij diaken Han hartog
wo.14 febr. 19.00
Aswoensdag viering met het Stanzakoor.
Voorganger is diaken Han Hartog.
zo. 18 febr. 09.30
De Diem. Eucharistieviering
zo. 18 febr. 10.30
Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger pater Gerard Noom. Kindernevendienst
zo. 25 febr. 10.30
Eucharistieviering met het Allegriakoor
zo. 4 mrt. 09.30
De Diem. Eucharistieviering
zo. 4 mrt. 10.30
Eucharistieviering met het PeeBeekoor
Voorganger pastor André Tönis
zo. 11 mrt. 10.30
Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger diaken Han Hartog
******
De palmtakjes voor de asverbranding op aswoensdag kunt u weer inleveren in
de mand achter in de kerk.
******
De huispaaskaars kan weer besteld worden.
Dit kan tot donderdag 22 febr. op het secretariaat. Tel. 020-6905097
******
Bijeenkomst locatiebesturen
Zoals wij u eerder informeerden is er hard gewerkt aan het aan het schrijven van een
(regionale) vitaliteitsnota. De nota is een voorwaardevan het Bisdom om o.a. de verkoop van
de pastorie mogelijk te maken. Dinsdag 16 jan. is deze nota in regionaal verband besproken.
Het voorbereidingsgroepje (Joost, Mark en Ton Broerse van de Martelaren)had bedacht dat,
na algemeene toelichting, het goed zou zijn als de aanwezige locatiebesturen, in groepjes,
dieper op de onderwerpen in zouden gaan. Zo’n aanpak heeft profesionele begeleiding
nodig. Heel trots zijn wij dan ook dat onze “eigen”Elma Voogd daarvoor was gevraagd.
Hierdoor was de inhoud niet alleen goed, maar hebben wij ons als parochie wederom
geprofileerd. Bravo!!