Regio Bestuur

Regionaal Samenwerkingsverband

De St. Petrus’ Banden Parochie vormt sinds 1 april 2014 samen met vier andere parochies het Samenwerkingsverband “Clara en Franciscus”.

 

Samenwerkende parochies:

St. Petrus’  Banden (Diemen)

De Graankorrel (Amsterdam Zuidoost)

Anna, Bonifatius, Gerardus Majella – ABG (Amsterdam Oost)

Martelaren van Gorkum (Amsterdam Oost)

St. Urbanus (Duivendrecht)

 

De lokale parochies in het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor het besturen van de lokale parochie zoals met de organisatie van de activiteiten en het ordentelijk beheer van gebouwen en middelen. De leden van het samenwerkingsverband,  die formeel door het bisdom zijn aangesteld, zijn voor het bisdom aanspreekpunt en  dragen de bestuurdersaansprakelijkheid. Elke parochie in het samenwerkingsverband is  met twee bestuursleden in het overkoepelende bestuur vertegenwoordigd en die behartigen daar zowel de lokale- als de gezamenlijke belangen.

 

Bestuursvergadering

Het samenwerkingsverband komt in beginsel zes keer per jaar bijeen.

 

Bestuur samenwerkingsverband

Het bestuur van de regionale unie bestaat uit een afvaardiging van twee bestuursleden uit elk van de vijf parochiebesturen.

Marc Meershoek

Joost van Westing

Taken

Het samenwerkingsverband  is verantwoordelijk voor het besturen van de parochies.