Voorpagina

Paus vraagt om te bidden voor de diakens

Elke maand vraagt de paus om te bidden voor een concrete uitdaging, waarvoor de wereld zich gesteld ziet en waarop de kerk vanuit haar zending moet antwoorden. Deze maandelijkse gebedsintentie wordt verspreid door het ‘Wereldwijde gebedsnetwerk van de Paus’. In korte videoboodschappen licht de paus de gebedsintentie zelf toe.

In de maand mei vraagt de paus aandacht voor de diakens: ‘Laten we bidden dat de diakens, trouw aan de dienst van het woord en aan de armen, een leven gevend teken zijn voor de hele Kerk.’

Voor de toelichtende video over de diakens, met informatie over de zending en de taken van het ambt van diaken: https://thepopevideo.org/mei-voor-de-diakens/?lang=nl

Diakens zijn geen tweederangs priesters. Ze maken deel uit van de geestelijkheid en leven hun roeping in hun gezin en met hun gezin. Ze zijn toegewijd aan de dienst aan de armen die in zich het gelaat van de lijdende Christus dragen. Zij zijn de bewaarders van de dienstverlening in de Kerk.