Alle parochianen Latest News Uncategorized

Nieuwsbrief 29-03-2020, Sint Petrus Banden, Diemen


Omdat het Coronavirus ook onze activiteiten beperkt en we elkaar niet meer in de kerk kunnen ontmoeten proberen wij andere wegen te zoeken om de kerk u te laten bezoeken. We willen ons blaadje “van week tot week” gebruiken om u op de hoogte te houden van de gebeurtenissen onze parochie betreffend. Al een flink aantal parochianen krijgen de “van week tot week” digitaal toegestuurd.

Mocht u deze op dit moment nog niet digitaal ontvangen, maar heeft u daar wel behoefte aan kunt u zich aanmelden via onze website http://www.sintpetrusbanden.nl .

Voor de belangrijkste mededelingen zullen wij alle parochianen waarvan wij een email adres hebben per mail op de hoogte stellen.

We doen ons best om zoveel als mogelijk email adressen te achterhalen van parochianen en zouden het erg op prijs stellen als u ons daarbij wilt helpen.
Mocht u een parochiaan kennen waarvan u weet of denkt dat hij/zij geen computer heeft maar toch graag op de hoogte wil blijven, laat het ons dan weten. U kunt een mail sturen naar parochiebestuur@sintpetrusbanden.nl of via 020-6902340 .

We kunnen dan proberen een papieren versie te bezorgen.


Afgelasting publieke vieringen in de Goede Week
In lijn met het Vaticaan en ons bisdom en op basis van de aangescherpte richtlijnen van kabinet en RIVM heeft het locatiebestuur besloten dat er tot 1 juni geen publieke vieringen zullen zijn in onze kerk.
Het paastriduum vormt het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, maar gezien de veiligheid zien we geen andere mogelijkheid dan de vieringen in de goede week af te gelasten.

Concreet betekent dit:

  • Op zondag 5 april gaat de viering van Palmpasen niet door.
  • Op donderdag 9 april is er geen publieke viering van Witte Donderdag.
  • Op Goede Vrijdag 10 april worden beide vieringen (15:00 en 19:00) geannuleerd.
  • Op Stille Zaterdag 11 april is de kerk open voor persoonlijk gebed tussen 12:00 en 13:00. Er zal geen paaswake zijn.
  • Op zondag 12 april is er geen publieke viering van het hoogfeest van Pasen. Wel is de kerk open van 10:30 tot 11:30 voor persoonlijk gebed of het branden van een kaarsje.


Tot en met de Goede Week is de kerk doordeweeks dagelijks geopend van 12:00 tot 13:00 en op zondagen van 10:30 tot 11:30. Voor pastorale zorg is en blijft onze diaken beschikbaar. Voor alle contact gegevens kunt u terecht op onze site.

Binnenkort zal het locatiebestuur u nader informeren over de vieringen na Pasen. Koorrepetities en andere bijeenkomsten worden tot nader order afgelast.

Het Bestuur.


De kerk van Sint Petrus’ banden is van 12 tot 13 uur zoveel mogelijk open voor individueel stil gebed en het branden van een kaarsje. Ook in de weekenden op zondag zal de kerk daarvoor open zijn van 10:30 tot 11:30 uur. Daarbij houden we uiteraard de actuele aanwijzingen van de overheid en van het bisdom in acht. 

Het Secretariaat is op dit moment gesloten. Uiteraard zijn wij wel bereikbaar via info@sintpetrusbanden.nl en via 06-36333640.


http://www.sintpetrusbanden.nl/wp-content/uploads/2020/03/Welkom-in-onze-kerk-1-1024x768.jpg

Het bestuur probeert in deze tijd op diverse manieren de kerk levendig te houden en te zorgen voor onderlinge verbondenheid met elkaar. Dit doen we door verschillende initiatieven te nemen. Wellicht heeft u hier ook ideeën over die u met ons wil delen. Wij kijken dan of ze uitvoerbaar zijn en op welke manier we hier invulling aan kunnen geven. Wij zien ze graag tegemoet. U kunt uw ideeën mailen naar: parochiebestuur@sintpetrusbanden.nl . Alvast hartelijk dan voor het meedenken!

Hieronder vindt u alvast een suggestie van Pastor Tönis.

WAT KUNNEN WIJ DOEN???

  • Goede Vrijdag 10 april is de dag van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Gedenken wij dit jaar in het bijzonder het lijden en sterven van onze medemensen door het coronavirus.
  • Pasen 12 april, het feest van opstanding: opstaan uit tegenslag, uit angst en verdriet en uiteindelijk opstaan uit de dood door de belofte ons gegeven door Christus dood.

Wat kan ieder persoonlijk of als gezin doen?

  • Op Goede Vrijdag een kaars ontsteken en voor het raam plaatsen.
  • Op Paasmorgen de kaars ontsteken als teken van hoop en aan het eind van de avond doven.
  • Een moment van stilte en gebed op elk gewenst tijdstip.

Ondanks alles wens ik ieder van u een ZALIG PASEN, 

em. Pastor André Tönis.


Op onze site www.sintpetrusbanden.nl staan nog meer nieuws berichten van de afgelopen dagen.


Hieronder vind u Gebeden en teksten ter inspiratie:

We houden u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Voor nu wensen wij u, ondanks alles wat er momenteel om ons heen gebeurt, een Goede week.

Locatiebestuur Sint Petrus Banden Diemen.