Nieuws Voorpagina

KERSTCONCERT MET SAMENZANG.

 

Het traditionele St.Petrus’Banden kerstconcert met samenzang wordt dit jaar gehouden op zondag 22 december 2019. Medewerking zal worden verleend door de volgende koren:  vrouwenkoor “Ancora” –  “Carpe Diem” – r.k.gemengd koor “de Graankorrel”  en het St.Petrus’Bandenkoor “Allegria”.

Aanvang van het concert is om 14.30 uur, de kerk is open om 14.00 uur. In de pauze is, tegen een kleine vergoeding, koffie e/o thee verkrijgbaar. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld en is bestemd voor het St.Petrus’Banden restauratiefonds.

Wij hopen op een heel volle kerk!!