Nieuws van Week tot Week

Van week tot week 3 – 11 – 2019

31ste zondag door het jaar 3 nov 2019
NA DE SYNODE !!
Verplicht te handelen.
Alle problemen die tijdens de synode ( van 6 tot 27 oktober ) de revue passeerden, zijn
onderwerepen waarmee onze organisaties bezig zijn: ecologie, mijnbouw, grond- en
mensenrechten , criminalisering van activisten……Wij kunnen de stemmen uit de Amazone een
forum geven en inheemse leiders uitnodigen als getuigen, bijvoorbeeld bij de EU . De kerk is ook
zelf een gezagvolle stem rond al die onderwerpen, onder meer door permanente
vertegenwordigers bij de organisaties van de V.N.. Haar netwerk is globaal, zij luistert naar
de schreeuw van de aarde en van de armen en leent hun haar stem.
Een synode kan natuurlijk niet alle wereldproblemen oplossen, maar de Kerk kan er wel een kant
in kiezen. Ze kan een voorbeeld een boodschap geven , zeker inzake het sterker recht doen
aan vrouwen en inheemsen.

Kerkelijke realiteit
De synode wenste onder meer nieuwe wegen in de Kerk te zoeken. Vooraleer het daarover te
hebben, is het nodig de huidige kerkelijke realiteit in de Amazone te kennen. Neem de
bisdommen van onze gespekpartners, behalve het eerste allemaal in Brazilie gelegen. De
priesters zijn in meerderheid religieuzen, een handvol eigen diocesane priesters en
‘fidei donum’ priesters die van elders komen.
Karel Choennie ( 1958) die in Nijmegen en Leuven studeerde, is bisschop van Paramaribo.
Zijn bisdom omvat heel Suriname en is vijf maal zo groot als Nederland. Het is het groenste
Land ter wereld, 94 procent van de oppervlakte is oerwoud. Suriname heeft 540.000 inwoners.
In ons bisdom zijn er 14 priesters waarvan 6 boven de 80 jaar en 7 permanente diakens.

De inheeemsen werden lang bestempeld als primitieven, maar eigenlijk hebben zij altijd de natuur
beschermd en wisten ze dat ‘buen viver’of het goede leven pas mogelijk is wanneer je in harmonie
leeft met de schepping, je medemens en God. In het Westen wordt goed leven niet opgevat als
harmonie, maar als confort. Ongebreidelde luxe maakt echter niet gelukkig. Voor het Westen en
China lijjkt de natuur van geen tel, terwijk de Amazonebewoners de natuurlijke rijkdommen,
de bomen en het water zien als deel van moeder aarde.
En je moeder verkoop je niet,stelt Choennie.

******

INTENTIES

zo. 3 nov. 09.30 Nolda Leppen, overl. ouders Zuure – le Cat
zo. 3 nov. 10.30 Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders Steen – v.d. Vegt, Piet van Kooij
Ali Touw en ouders Bos, Marco Touw, Jill Krenn – Carter,
overl. fam. Pappot, Jacobus Bouwman, Guus Heidemeijer
overl. ouders Slagter – Kinneging
zo. 10 nov. 10.30 Guus Heidemeijer, Margaretha v.d Hengel, Henk Spruyt

VAN DAG TOT DAG

zo. 3 nov. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 3 nov. 10.30 Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor
Voorganger diaken Han Hartog
zo. 10 nov. 10.30 Woord- Communieviering met samenzang.
Voorganger diaken Han Hartog
zo. 17 nov. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 17 nov. 10.30 Diaconiezondag. Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger de heer Hans Peters
zo. 24 nov. 10.30 Christus Koning. Eucharistieviering met het Allegriakoor
Voorganger pater Gerard Noom

*******

Kerkautodienst.
Ondanks het feit dat de kerkautodienst nog steeds bestaat, wordt er de laatste tijd nauwelijks
gebruik van gemaakt. Uit de contacten met parochianen blijkt dat er nogal wat gelovigen zijn
die graag op zondag naar de kerk komen, maar enige schroom hebben om zich hiervoor te melden.
Mocht u er behoefte aan hebben om zondag door onze groep gehaald en gebracht te worden,
neem dan contact op met Ad Jansen: Tel. 020-6903342 e mail: a.th.jansen@hetnet.nl

******

Verkoop puzzels, DOM-wijn en kerstkaarten.
De verkoop van bovenstaande artikelen is op zondag 27 oktober succesvol verlopen.
We kunnen weer €100,- bijschrijven voor het goede doel. Dank!!
Kans gemist? Geen probleem! Op zondat 24 november a.s. is er weer een nieuwe kans!
Buiten de al genoemde artikelen zijn er dan ook adventskaarsen in de verkoop!.
We zien u graag! M.W.

******

D.E.Punten.
Wie heeft er toevallig ergens nog een doosje met vergeten D.E. staan???
De restauratiecommissie wil ze graag van u hebben.
U kunt ze kwijt bij het parochiesecretariaat, in de groene bus achter in de kerk of
bij Ria Roovers, Coby van Nieuwkerk, Irma Steur of Miep Westerbeek.
Alvast bedankt. M.W.