Nieuws van Week tot Week

Van Week tot Week 20-10-2019

29ste zondag door het jaar 20-10 -2019

GOED NIEUWS ??? !!!

Op 16 oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden bij het bisdom.
Aanwezig waren een delegatie van ons regionale parochiebestuur en een delegatie
van het bisdom. Het onderwerp was het regionale gebouwenplan.
Uiteraard is er gesproken over alle kerkplekken maar voor ons is natuurlijk “onze”
pastorie van belang.
Het bisdom heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de pastorie,
zij het onder voorwaarden. De inhoud van de voorwaarden moeten nog worden
uitgewerkt en wat dat voor ons gaat betekenen is nog onduidelijk.
Hier gaan wij de komende tijd mee aan de slag.
******

Werkzaamheden kerkhof
In de komende periode vinden er diverse werkzaamheden op ons kerkhof plaats.
In het najaar worden twee ( Judas)bomen gepland ter gedachtenis van twee parochianen
Bij een aantal graven, die geruimd kunnen worden, zullen stenen worden verwijderd.
tevens wordt het vollopen van de Pastorietuin met zand. door het aflopend talud
opgelost .Tot slot zullen er platen langs de kerkmuur worden geplaatst en zullen gaten
worden gedicht.
Het bestuur.
******

Bezoek van Bisschop Hendriks
Bisschop Hendriks gaat met regelmaat naar kerken verspreid door ons bisdom om
samen de Eucharistie te vieren. Dit ook om het gesprek aan te gaan over alles wat er
binnen de parochies leeft. Mgr. Hendriks is ingegaan op de uitnodiging van ons bestuur
om op zondag 15 maart 2020 naar Diemen te komen om voor te gaan in de viering waarin
het 40-jarig jubileum van ons Stanza koor wordt gevierd.
******
Ons bereikte het bericht dat is overleden, in de leeftijd van 91 jaar ons oud-parochiane
Elly Vermunt. Zij woonde lange tijd aan het Julianaplantsoen. Zij ruste in vrede.

******

  INTENTIES
zo. 20 okt.   09.30 overl. ouders  Zuure – le Cat
zo. 20 okt.   10.30 in dankbare herinnering ouders v.d. Schot en hun kinderen
  Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders van Doorn – Vlek
  Kees Damman, Peter Meijer, Sef Roovers, Bep en Cor Saan, 
  Bertus v.d. Schot, Rob Zuidervaart, Guus Heidemeijer
zo.  27 ok. t 10.30 Peter Meijer, Adrianus Moolenaar, Margaretha v.d. Hengel
  Theo Heeman, Guus Heidemeijer
za.   2 nov.  19.00 Tiny Tiggelman – Franken, Henk Spruijt, Bep en Cor Saan,
  in dankbare herinnering ouders Post en hun kinderen
  Martin Voorbij, overl. ouders Ria en Jan Sikking, 
  overl. ouders van Maaren – Houkes, Gé van Dijk, 
  overl. fam. Giling, overl. fam. van Dijk, Gerard van Essen
  Rob Zuidervaart, Gerard van Essen,
  Corrie Groenewegen –  van Kooij, Jopie v.d. Broek – Driehuis
  Guus Heidemeijer
  VAN DAG TOT DAG
zo.  20 okt.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  20 okt.  10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
  Voorganger de heer Hans Peters
vr.   25 okt.  16.00 Berkenstede. Woord- en Communieviering
za.  26 okt.   09.30 De Diem. Rozenkrans gebed in de kapel
zo.  27 okt.  10.30 Eucharistieviering met het Allegriakoor
  Voorganger pater Gerard Noom
vr.  1 nov.    09.30 vergadering medewerkers parochiesecrtariaat
vr.   1 nov.   Eerste vrijdag. De communie wordt thuisgebracht bij hen
  die aan huis gebonden zijn.
za.  2 nov.  19.00 Allerzielen. Woord- en Communieviering met het Stanzakoor
  Voorganger diaken Han Hartog
zo.  3 nov.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  3 nov.  10.30 Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor
  Voorganger diaken Han Hartog
zo. 10 nov. 10.30 Woord- Communieviering met samenzang.
  Voorganger diaken Han Hartog
******
Op 2 november zijn er na de dienst bij de kerkdeur naar de begraafplaats graflichten te
koop a € 2,-  
*******
De donkere dagen  
De donkere  zijn weer aan gebroken en we zullen ons, na een mooie zomer, weer binnen 
moeten zien te vermaken. Om u daarmee een beetje te helpen zullen wij u, na de eucharistieviering
van 27 oktober, in de gelegenheid stellen een, of meer, legpuzzels aan te schaffen. En zoals u 
van ons gewend bent, tegen een lage prijs. En om het extra gezellig te maken kunt u gelijk ook 
de wijnvoorraad op peil brengen! Rode-en witte DOM-wijn is verkrijgbaar voor € 4,95 p. fles.
De opbrengst is voor ons restauratiefonds. M.W.
******
Denkt u aan de wintertijd? U mag een uur langer slapen!!