Nieuws van Week tot Week

06-10-2019

Zevenentwintigste zondag door het jaar 6 oktober 2019

Door de stem van mensen in de marge hoor je de stem van God

Godian Ejiogu komt uit Nigeria en woont sinds 25 jaar in Nederland. Hij werkt als
geestelijk verzorger en diaconaal werker in de Amsterdamse Bijlmer, waar hij met name
met Afrikaanse migranten werkt. Hij schreef een boek over de mogelijkheden die hij
in Nederland ziet voor een rechtvaardige vreedzame samenleving. In zijn boek laat
Godian ziet dat iedereen een missie heeft.

In Nederland volgde Godian en theologieopleiding. Nu werkt hij als diaconaal werker
en geestelijk verzorger voor Afrikaanse migranten. “Ze hebben allemaal een missie:
ze willen een betere toekomnst voor zichzelf en voor hun familie.”
De oversteek is levensgevaarlijk weet Godian inmiddels. “Ze vertellen me de
verschrikkelijkse verhalen. Sommige zijn maanden of zelfs jaren onderweg geweest
naar Europa.” Het is Godians missie er voor deze mensen te zijn : “Ze herleven dag en nacht hun
ervaringen. Ze zijn onze medemensen. Er is niemand die naar hun verhaal luistert.
Hun hartekreet is: wees aandachtig en luistert naar ons. Help ons!
Ik wil dat voor ze doen .”
Godian Ejiogu “Mijn Droom”
Kok uitgeverij 2018.

******

Tijdens de “vierkorenmis” 22 september j.l. is mevr.Nel Damman in het zonnetje gezet.
Al ruim dertig jaar zwaait zij het dirigeerstokje bij het Stanza Koor.
Heel hartelijk gefeliciteerd !!!

******

Op 30 september j.l.is overleden in de leeftijd van 91 jaar onze parochiaan:
Gustav Heidemeijer . De gezongen uitvaart is op dinsdag 8 oktober om 14.00 uur.
Moge God zich over hem ontfermen en troost en steun zijn voor hen die achterblijven.

******

  INTENTIES
   
zo.  6 okt. 09.30 Nolda Leppen, overl. ouders Zuure – le Cat
zo . 6 okt. 10.30 uit dankbaarheid bij de 80ste verjaardag van Christophorus
  van Minnen
  Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders Steen – v.d. Vegt, 
  Ali Touw en ouder Bos, Marco Touw, Jacobus Bouwman,
  Piet van Kooij, Jill Krenn – Carter, Guus Heidemeijer
zo. 13 okt. 10.30 in dankbare herinnering ouders Post en hun kinderen, 
  Margaretha v.d. Hengel, Bep en Cor Saan, Gé van Dijk,
  overl. tante Co van Maaren, 
  overl. ouders Willebrands – v.d. Poll, Guus Heidemeijer
   
   
  VAN DAG TOT DAG
   
   
zo.   6 okt.    09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.   6 okt.   10.30 Eucharistieviering met het Haggunankoor.
  Voorganger pater James Arul
di.   8 okt.  14.00 Gezongen uitvaartdienst Guus Heidemeijer waarna de 
  begrafenis op ons kerkhof
di.   8 okt.  19.30 Parochieraad
wo.  9 okt.    09.00 Schoonschip
do. 10 okt.  20.00 Regio overleg
za.  11 okt.  09.30 De Diem. Rozenkrans gebed in de kapel
za.  12 okt.  10.00 Noud van Essen en Jarnail Sandeep worden gedoopt
zo.  13 okt.  10.30 Woord- en Communieviering met een gelegenheidskoor
  Voorganger diaken Han Hartog
za. 19 okt.   09.30 De Diem. Rozenkrans gebed in de kapel
zo.  20 okt.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  20 okt.  10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
  Voorganger de heer Hans Peters
di.  22 okt.  10.30 Seniorendag!
za.  26 okt.   09.30 De Diem. Rozenkrans gebed in de kapel
zo.  27 okt.  10.30 Eucharistieviering met het Allegriakoor
  Voorganger pater Gerard Noom
******  
KERKAUTODIENST
Ondanks het feit dat de kerkautodienst nog steeds bestaat, wordt er de laatste tijd
nauwelijks gebruik van gemaakt. Uit de contacten met parochianen blijkt dat er nogal
wat gelovigen zijn die graag op zondag naar de kerk komen, maar enige schroom
hebben om zich hiervoor te melden. Mocht u er behoefte aan hebben om zondag door
onze groep gehaald en gebracht te worden, neem dan contact op met Ad Jansen:
Tel. 020-6903342 a.th.jansen@hetnet.nl
 
******
In oktober is er iedere zaterdagochtend om 09.30 uur rozenkransgebed in
de kapel van De Diem
******
Op dinsdag 22 oktober is er weer de jaarlijkse 60+ dag in De Ontmoeting.
Aanmeldingsformulieren liggen achter in de kerk.