Nieuws van Week tot Week

29-09-2019

Zes en twintigste zondag door het jaar 29 sept. 2019

Uitnodiging struikelsteenlegging 4 oktober

Op initiatief van de gemeenteraad van Diemen,i.s.m. de Historische Kring Diemen, Het Comite
Diemen 1940-1945 en het Nederlands Auschwitz Comité ,worden op vrijdag 4 oktober bij
drie adressen in Diemen struikelstenen gelegd. Het is te danken aan de gezamelijke inspanning
en inzet van deze organisaties dat nu ook in Diemen struikelstenen gelegd gaan worden.
zodat de namen van deze Jooodse inwoners die door de Duitsers zijn vermoord zichtbaar blijven
en genoemd worden. En zo een plek krijgen in onze samenleving .
Uw aanwezigheid bij deze bijzondere gebeurtenis wordt zeer gewaardeerd
Programma: 0900 uur Jan Bertsstraat 31,Jan Bertsstraat 14- 09.40 uur Schoolstraat 43.

******

Filmavonden in de Ontmoeting
In het winterseizoen worden er weer 4 filmavonden georganiseerd in de Ontmoeting. Het zijn films
met wat meer diepgang zodat er na afloop over gediscussieerd kan worden onder het genot van een
drankje en een hapje. Door deze vroege aankoniging hopen we op wat meer belangstelling van onze
parochianen dan de afgelopem twee jaar.
De eerste film is op vrijdag 11 oktober en dan wordt de film “The help”gedraaid. Inloop vanaf 19.30u.
Zet ook alvast de andere avonden in uw agenda. 15 november , 10 januaari en 13 maart 2020.
Bent U geinteresseerd maar ziet u op tegen uitgaan in de avond? Er kan voor vervoer gezorgd worden.
Voor info daarover kunt u in de week van de film terecht bij het secretariaat, dat u dan door verwijst
Het Oecumenisch Beraad

*****_

Tijdens de vijfde kruistocht wordt Fransiscus van Assisi in 1219 als onderhandelaar naar de sultan
Malik Al-Kamil gestuurd. Beiden zien elkaar aanvankelijk als een barbaar want afkomstig uit een
ander geloof. Gaande het gesprek groeit wederzijds respect voor elkaars overtuiging. Ook in onze
tijd is er nog strijd tussen gelovenen is gesprek meer dan nodig.
Nu 800 jaar later willen we het gesprek Fransiscus en Al-Kamil memoreren. Graag nodigen we ieder
uit om op vrijdag 4 oktober 2019 om 14.00 uur te verzamelen bij het Heilg Hartbeeld van onze kerk.
we zullen dan de klokken luiden als oproep tot gesprek tussen alle gelovigen.

******

In het nieuwe seizoen heeft Marlies Zutt besloten te stoppen met het dirigeren
van het Hagunnankoor. Vanaf deze plaats wil het parochiebestuur haar
bedanken voor haar jarenlang inzet voor het koor en de parochie. We blijven haar gelukkig zien als dirigente bij het PeeBeekoor.Hans van der Meer zal het Hagunnankoor voorlopig muzikaal begeleiden.

******

INTENTIES
zo. 29 sept. 10.30 Margaretha v.d. Hengel, Theo Heeman,
in dankbare herinnering ouders Post en hun kinderen
zo. 6 okt. 09.30 Nolda Leppen, overl. ouders Zuure – le Cat
zo. 6 okt. 10.30 Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders Steen – v.d. Vegt,
Ali Touw en ouder Bos, Marco Touw, Jacobus Bouwman,
Piet van Kooij, Jill Krenn – Carter
VAN DAG TOT DAG
zo. 29 sept. 10.30 Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger pater Gerard Noom
vr. 4 okt. Eerste vrijdag. De communie wordt thuisgebracht bij
hen die aan huis gebonden zijn.
vr. 4 okt. 14.00 Bijeenkomst op het kerkplein i.v.m. de herdenking van 800 jaar
dialoog christendom en islam
za. 5 okt. 09.30 De Diem. Rozenkrans gebed in de kapel
zo. 6 okt. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 6 okt. 10.30 Eucharistieviering met het Haggunankoor.
Voorganger pater James Arul
wo. 9 okt. 09.00 Schoonschip
za. 12 okt. 10.00 Noud van Essen en Jarnail Sandeep worden gedoopt
zo. 13 okt. 10.30 Woord- en Communieviering met eengelegenheidskoor
Voorganger diaken Han Hartog
zo. 20 okt. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 20 okt. 10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
Voorganger de heer Hans Peters
******

Voor mensen met een glutenallergie: Er zijn nu ook glutenvrije hosties.
Wilt u hier gebruik van maken, wilt u dit dan voor de dienst kenbaar maken aan de
voorganger of koster.

******

In oktober is er iedere zaterdagochtend om 09.30 uur rozenkransgebed in
de kapel van De Diem

******

Op dinsdag 22 oktober is er weer de jaarlijkse 60+ dag in De Ontmoeting.
Aanmeldingsformulieren liggen achter in de kerk.

******

Onze felicitaties zijn voor Trees v.d. Schot, Steef Voorn en Eric Kap.
Zij kregen een welverdiend Petrus beeldje voor hun jarenlange inzet voor onze
parochie.