Nieuws van Week tot Week

2019 week 37

Vier en twintigste zondag door het jaar 15 sept. 2019


VREDE VERBINDT
Vredesweek 21 – 29 september


Een week waarin PAX aandacht vraagt voor het moedige vredesweek van bijzondere mensen in verschillende (post-) conflictgebieden in de wereld.
Maar ook een week waarin we samen met duizenden mensen door heel
Nederland vreedzaam samenleven in onze eigen omgeving willen bevorderen.
Dit jaar is het thema van de Vredesweek: Vrede Verbindt Over Grenzen.

Overal zijn grenzen en iedereen heeft grenzen. In gunstige zin zijn grenzen er om mensen te beschermen en ‘vijanden’ op afstand te houden. Grenzen geven ook duidelijkheid als het gaat over beheer van het land, zorg voor mensen en infrastructuur. Grenzen kunnen een samenleving echter ook in een negatieve zin scheiden, bijvoorbeeld als we ons laten leiden door vooroordelen of discriminatie en ‘vreemden’ anderen buitensluiten. Het is goed ons bewust te zijn van die
onzichtbare grenzen en kritisch na te denken in welke situatie grenzen wenselijk zijn en waar niet. Steeds blijft het van belang, hierover in gesprek te blijven met
elkaar, juist wanneer we hierin van mening verschillen.

Ontmoeting is altijd het belangrijkste instrument van de vredesbeweging geweest. Daarvoor is het belangrijk dat we grenzen over durven gaan en verbinding zoeken met elkaar. Om het verhaal van de andere kant te horen en te luisteren met ons hart.

******

Waar woont God?
Rabu Mendel, Russische rabbijn uit de negentiende eeuw, vroeg aan zijn medegeleerden:
Waar woont God? Ze lachten hem uit en antwoordden: Overal toch? Mendel schudde zijn hoofd.
‘Nee’, zei hij’ God woont alleen daar waar men hem binnenlaat.’

******

  INTENTIES
   
   
zo. 15 sept.  09.30 ter ere van de H.H. Engelbewaarders
zo. 15 sept.  10.30 Tiny Tiggelman – Franken, overl. ouders van Doorn – Vlek
  Walther van Gool,
zo. 22 sept. 10.30 Margaretha v.d. Hengel, Theo Wesselingh, Gé van Dijk
   
   
  VAN DAG TOT DAG
   
   
zo. 15 sept.   09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 15 sept.  10.30 Woord- en Communieviering met het Allegriakoor
  Voorganger mevr. Josje Kronenberg
wo. 18 sept. 20.00 Vergadering voorbereiding seniorendag van 22 oktober
zo. 22 sept.  10.30 Woord- en Communieviering met de 4 koren
  Voorganger diaken Han Hartog
wo. 25 sept. 14.30 De Diem. Bingo
vr.  27 sept.  16.00 Berkenstede. Woord- en Communieviering
zo. 29 sept.  10.30 Eucharistieviering met samenzang.
  Voorganger pater Gerard Noom
zo.   6 okt.    09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.   6 okt.   10.30 Eucharistieviering met het Haggunankoor.
  Voorganger pater James Arul
   
   
******
   
   
Voor mensen met een glutenallergie: Er zijn nu ook glutenvrije hosties.
Wilt u hier gebruik van maken, wilt u dit dan voor de dienst  kenbaar maken aan de
voorganger of koster.
   
   
******
   
   
Op 22 september is weer de startviering van onze parochie.
Alle koren: PeeBee, Hagunnan, Stanza en Allegria zullen de viering opluisteren.
Tevens zullen we weer een aantal vrijwilligers in het zonnetje zetten door het
toekennen van een Petrusbeeldje.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.