Nieuws van Week tot Week

2019 Week 32

Negentiende zondag door het jaar 11 aug. 2019

Het lied van de wind

In de eerste helft van de dertiende eeuw zingt en zwerft een man door Italië:
Franciscus van Assisi, die gaat leven van broeder zon en zuster maan en van
Broeder wind.

Door de pijnbomen blies zacht de wind. Die neuriede een mooi lied. En Franciscus
luisterde naar de stem van de wind; de wind sprak met hem.
De wind werd zijn grote vriend. Is ook de wind niet een pelgrim en zwerver in deze
wereld, zonder dak, altijd ronddolend en verdwijnend ? Arm onder de armen draagt
hij wel in zijn onthechting de rijke zaden van de schepping.
Hij bewaart niets voor zichzelf. Hij zaait en gaat voorbij zonder zicht te
verontrusten waar dat alles kan vallen, zonder iets te weten van de vrucht van zijn
werk. Hij is tevreden met zaaien en doet het met overvloed.
Aan niets gehecht is hij vrij van alle ruimte. Hij waait waar hij wil, zoals in de Schrift
wordt gezegd.

En terwijl Franciscus het lied van de wind hoorde , voelde hij in zich het verlangen
groeien deel te hebben aan de Geest, de Adem des Heren en zijn heilige werking.

Jan van Kilsdonk
uit: Delf mijn gezicht op.
******

Op 3 augustus is overleden in de leeftijd van 83 jaar onze oud-parochiaan
Walter van Gool. De uitvaart was op vrijdag 9 augustus in onze kerk.
Walter was lange tijd lid van het parochiebestuur. Moge God zich over hem ontfermen,
Troost en steun zijn voor hen die achterblijven.

******

  INTENTIES
   
   
zo. 11 aug. 10.30 Margaretha v.d. Hengel, overl. fam. Bernard – Willebrands
  Adrianus Moolenaar, fam. Broodbakker – Vermeij,
  Walther van Gool
zo. 18 aug. 09.30 overl. ouders Zuure – Le Cat, Manuel Orellana Saravia
zo. 18 aug. 10.30 overl. ouders van Doorn – Vlek, Ali Touw en ouders Bos
  Marco Touw, Margaretha v.d. Hengel, Walther van Gool
   
  VAN DAG TOT DAG
   
zo.  11 aug. 10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
  Voorganger diaken Han Hartog
wo. 14 aug.  09.00 Schoonschip
wo. 14 aug.  20.00 Vergaderng Diaconie voorbereiding seniorendag
zo. 18 aug    09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 18 aug   10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
  Voorganger diaken Theo van Stiphout
vr.  23 aug.  16.00 Berkenstede. Woord- en Communieviering
zo. 25 aug.  10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
  Voorganger de heer Hans Peters
di.  27 aug.   14.30 Vergadering Zonnebloem
wo. 28 aug.  14.30 De Diem. Bingo
vr.  30 aug.    09.30 Vergadering secretariaatmedewerkers
zo.  1 sept.    09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  1 sept.   10.30 Eucharistieviering met samenzang.
  Voorganger pater James Arul
   
   
*******
Het is weer vakantietijd. Ook voor het secretariaat.
De openingstijden zijn:
Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.
Donderdag en vrijdag open van 09.00 – 11.00 uur.
Voor spoedgevallen: 06 53 51 39 14
Met ingang van 26 augustus zijn we weer alle dagen open tot 12.00 uur.