Nieuws van Week tot Week

2019 Week 29

Vijftiende zondag door het jaar  14 juli 2019            

De weg van de pelgrim    

 

  Waarom gaan mensen op pad? Vraag het honderd pelgrims en je zult honderd verschillende

  antwoorden krijgen. Er zijn immers talrijke redenen om op tocht te gaan.

  Zo willen mensen bijvoorbeeld loskomen van hun vaste gewoontes en verlangen ze om het

  dagelijks ritme van wonen en werken eens te doorbreken.

  Nieuwe ervaringen met mensen en culturen kunnen verfrissend zijn en een andere kijk op je leven

  geven.

  Anderen gaan op pad om nieuwe tochtgenoten te ontmoeten en zo de ervaringen van onderweg te

  kunnen delen. De weg die hen samenbrengt helpt hen op een andere manier  met elkaar om te gaan,

  spontaner en  los van het rolpatroon van thuis, maar ook minder verplichtend. Immers , na de   

  tocht  nemen ze weer afscheid van elkaar.

   Vaak is het trekken op zich al een reden. Mensen willen hun lijf voelen en  nieuwe energie opdoen.

  Anderen hopen onderweg rust te vinden en hun gedachten te kunnen verzetten.

  Een wandeltocht schept de ruimte om te mijmeren en na te denken over zaken die je bezig

   houden . Op pad zijn helpt om bepaalde wegen te verhelderen, dingen te laten bezinken  en rijpen.

  Voor sommigen kan een tocht ook een weg zijn tot meer persoonlijke  verdieping en een dieper

  gesprek met zichzelf en met God.

 

   Zo zijn er talrijke  redenen om op pad te gaan. Bij al die trekkende mensen echter is  er een

   innerlijke drijfveer die hen beweegt , een heimwee dat hen doet verlangen, naar het    

   onverwachte, een horizon die lokt.

******

     In de Van Week tot Week van 7 juli j.l. stond de verkeerde aanvangstijd van  de viering

     in de” Ontmoeting,” Onze excuses .

 

      ******

 

         “Als je het ergens niet mee eens bent, doe dan iets om het te veranderen.”

                                                                                     

                                                                                              Nelson Mandela   

 

  INTENTIES
   
   
zo. 14 juli 10.30 Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders  Hekkenberg – Holla
  Jo Dorrestein – Groot
zo.  21 juli  09.30 overl. ouders Zuure – le Cat
zo.  21 juli  10.30 overl. ouders van Doorn – Vlek, Geertruida Hillebrink
  Jo Dorrestein – Groot
   
   
  VAN DAG TOT DAG
   
   
zo.  14 juli  10.30 Woord- en Communieviering met gelegenheidskoor
  Voorganger diaken Han Hartog
zo.  21 juli   09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  21 juli   10.30 Eucharistieviering met samenzang
  Voorganger pater James Arul
vr.    26 juli  16.00 Berkenstede. Woord- en Communieviering
zo.   28 juli  10.30 Eucharistieviering met samenzang
  Voorganger pater Gerard Noom
wo . 31 juli   15.00 Bingo in De Diem
vr.    2 aug. Eerste vrijdag. De communie wordt thuisgebracht bij hen
  die aan huis gebonden zijn.
zo.   4 aug.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.   4 aug.  10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
  Voorganger mevr. Josje Kronenberg
   
   
******  
   
De nieuwe Saamhorig ligt achter in de kerk om rondgebracht te worden.
   
******  
   
Het is weer vakantietijd. Ook voor het secretariaat.
De openingstijden zijn:
Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.
Donderdag en vrijdag open van 09.00 – 11.00 uur.
Voor spoedgevallen: 06 53 51 39 14
   
******