van Week tot Week

2019 Week 4

Vierde zondag door het jaar 29 januari 2017

VAN DE RESTAURATIECOMMISSIE

In dit nieuwe jaar willen we u laten weten hoe het met het restauratiefonds staat .
Ondanks tegenslag met de pastorie zijn we gewoon doorgegaan met diverse acties t.b.v. de restauratie/ renovatie van de kerk.” Werk aan de kerk” is nu het motto.
Ideeën genoeg, nu de financiën nog!

Een terugblik op 2016

–Op 10 september – open monumentendag- waren wij er ook met een kraam. Opbrengst € 49,75.
–De boekenmarkt op 29 oktober was goed bezocht resultaat: € 465,15 . De moeite waard !
–Sinterklaas bezocht op verzoek, diverse gezinnen. Het ‘honorarium’ € 200.- doneerde hij aan het . RF. Hartelijk dank! Ook veel dank aan Anouk v.d. Berg die de organisatie en uitvoering verzorgde.
–Op zaterdag 10 december de kerstmarkt. Op vrijdag was de kerk door veel vrijwillige handen
omgetoverd tot een sfeervolle markt. De kerststukjes, oliebollen en handgemaakte kerststallen
werden grif verkocht. Maar ook voor de overige zaken was er veel belangstelling.
Het eindbedrag, inclusief de voorverkoop was € 2470,84. Een mooi resultaat!
–Als afsluiting van 2016 vond op 18 december het traditionele kerstconcertplaats. Irma Steur, de
motor achter dit evenement, had weer een aantal koren weten te ‘strikken’ Het werd een groot
succes. Met een opbrengst van € 750,50 kun je wel spreken van een geweldig slotakkoord.

Tot zover de terugblik op het afgelopen restauratiefondsjaar. In totaal hebben we nu een aardig
bedrag bij elkaar verdiend met diverse acties , maar ook door giften op de giro en in de groene bus.
En vooral niet te vergeten het oud papier ,pennen en viltstiften inzameling en uw deelname aan de vriendenloterij. Helaas is die de laatste tijd teruggelopen en dat is heel jammer, want de helft van het inleggeld is bestemd voor het RF. Misschien wilt u er over denken ( weer) mee te gaan doen??

Rest ons dan u, en alle vrijwilligers waar we nooit tevergeefs en beroep op doen, van harte te bedanken voor de grote betrokkenheid en inzet.

M.Westerbeek

Ik ga iets doen, lost meer op dan
‘ze moeten dat maar even gaan doen’