Nieuws van Week tot Week

2018 week 50

Derde zondag van de Advent 16 december 2018

     Dit is de weg

“Dit is de weg, volg hem, waarheen hij u ook leidt.’ Als mensen mij vragen wat ‘geloven’ betekent, dan zou ik bovenstaande regel aanhalen. Geloven is op weg gaan, en weg volgen, zonder te weten waarheen de weg leidt. Ik heb wel vertrouwen dat het de goede weg is, een levens- weg, maar ik weet het niet zeker. Geloven is op weg gaan in goed vertrouwen.
Bovenstaande regel spreekt ook uit het leven van frére Roger, de stichter van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé. In augustus 2005 werd hij vermoord, 90 jaar oud. In 1940 zette hij een eerste stap op weg van verzoening door in een huis in het Franse dorp Taizé vluchtelingen op te vangen. Die eerste stap heeft geleid tot een bloeiende broedergemeenschap: ruim honderd broeders, protestanten en katholieken, een teken van eenheid onder de christenen. jaarlijks trekken duizenden jongeren naar Taizé om er een week te verblijven, elkaar te ontmoeten en door gesprek en gebed te groeien in geloof. Zij worden door de broeders van Taizé op weg gezet . En zij gaan, in goed vertrouwen !


KERSTCONCERT
Om vast in de juiste stemming te komen wordt op zondag 23 december a.s. het jaarlijkse
Kerstconcert met samenzang gehouden in de Sint Petrus’ Bandenkerk. Vier koren verlenen
belangloos hun medewerking en dat zijn het Hagunnankoor, de Freewillies, r.k. gemengd koor
van de Graankorrel en het Stanzakoor. Het concert begint om 14.30 uur. De kerk is open om
14.00 uur. De toegang is vrij, maar uw vrijwillige bijdrage na afloop is bestemd voor het
Sint Petrus’ Banden restauratiefonds wordt zeer op prijs gesteld.

Mocht u wel naar het concert willen komen, maar ziet u daar geen kans voor? Dan kunt u contact opnemen met de kerkautodienst. U wordt dan thuis opgehaald en na afloop weer terug gebracht. Neem in dat geval contact op met de coördinator Ad Jansen Tel: 020.6903342


  U kunt van Week tot Week digitaal ontvangen via :www.sintpetrusbandn.nl 

Als het ooit moet- moet het nu: vrede brengen waar we kunnen,
deuren open voor wie aanklopt, een woord van welkom voor de
verloren zoon een uitgestoken hand aan vriend en vreemde.

******

INTENTIES
zo.  16 dec.  09.30overl. ouders Zuure – le Cat, ter ere van de H. Josef, uit dankbaarheid
zo.  16 dec.  10.30wij bidden voor een volledig herstel van de kleine Lewis
Margaretha v.d. Hengel, overl. ouders van Doorn – Vlek, 
overl. fam. Pappot, fam. Vermeij – Broodbakker
zo.  23 dec.  10.30wij bidden voor een volledig herstel van de kleine Lewis
Annie en Gerard Braakhuis, Geertruida Hillebrink
VAN DAG TOT DAG
zo.  16 dec.  09.30De Diem. Eucharistieviering
zo.  16 dec.  10.303de zondag van de Advent Eucharistieviering met samenzang
Voorganger pastor André Tönis. Kindernevendienst
wo.  19 dec.  09.00Schoonschip
wo.  19 dec.  14.30Bingo in De Diem
zo.  23 dec.  10.304de zondag van de Advent. Eucharistieviering met het Hagunnankoor
Voorganger pater Marianus Jehandut. Kindernevendienst
zo.  23 dec.  14.30Kerstconcert, kerk open om 14.00 uur.
ma. 24 dec.  17.00Kerstommegang
ma. 24 dec.  19.00De Diem. Kerstnachtmis
ma. 24 dec.  20.00Kerstavondviering. Eucharistieviering met het Stanzakoor
Voorganger pater Gerard Noom
ma. 24 dec. 22.30Kerstnachtviering. Woord- en Communieviering met het Allegriakoor
Voorganger diaken Han Hartog. 
di.  25 dec.  09.30De Diem. Kerstmis. Eucharistieviering
di.  25 dec.  10.30Eerste Kerstdag. Eucharistieviering met het Hagunnankoor
Voorganger pastor André Tönis. 
zo.  30 dec.  10.30Woord- en Communieviering. Voorganger de heer Hans Peters
di.    1 jan.   09.30De Diem. Eucharistieviering

Beste parochianen.
De kerk mooi en schoon, het kerkhof prachtig verlicht met Allerzielen, de bloemen op de altaartafel, een kopje koffie of thee na de dienst, dit zijn zo maar wat voorbeelden van de stille krachten achter de schermen, de vrijwilligers. Weet u iemand waarvan u denkt, hij of zij verdient een Petrusbeeldje voor het vele werk? Neem een aanmeldingsformulier mee (U vindt deze achter in de kerk), vul hem in en deponeer het formulier in de bus voor nominaties voor een Petrusbeeldje. Liever digitaal? Op de website van Sint Petrus’Banden vindt u een aanmeld formulier bij Werkgroepen, nominatie Petrusbeeldje.
Heeft u vragen? Petrusbeeldje@sintpetrusbanden.nl of vraag het aan Anja Zwaan,
Herman Hogenaar, Marc Meershoek of Lianne van Westing. (commissie van aanbeveling toekenning Petrusbeeldjes)