.

Restauratiefonds

Elk gebouw heeft onderhoud nodig, zo ook onze kerk.

Hier volgt zsm. meer informatie over wat er allemaal nog gaat gebeuren en hoe u daar aan bij kan dragen.